PKP Cargo Parada Parowozów Wolsztyn 2014

Parada Parowozów to największe w Polsce święto miłośników kolei. Podczas parady, zrealizowanej przez nas w formie pikniku rodzinnego, Goście podziwiali zabytkowe parowozy z Polski i z Europy. Głównymi atrakcjami wydarzenia były: przejazd pociągów retro, zawody maszynistów, bicie rekordu na najdłuższy pociąg z ciasta, niezliczona ilość konkursów i pokazów na scenie.