MSWiA Rozbrajanie Bomby Nienawiści

Przestępstwa na tle rasowym oraz metody przeciwdziałania tego typu wykroczeniom były tematem konferencji MSWiA. Uczestniczyło w niej ponad 150 Gości z całego świata. Dwa dni paneli dyskusyjnych poświęconych walce z rasizmem, nienawiścią i przestępstwami na ich tle z pewnością były konstruktywną debatą o sposobach rozwiązywania tych problemów.