BohaterON - Gala Finałowa Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich

W grudniu 2020 r. mieliśmy przyjemność wyprodukować Galę Finałową Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich - nagród przyznawanych za projekty realizowane w 2019 roku promujące historię Polski XX wieku. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP - p. Andrzej Duda.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności - z udziałem nominowanych oraz przy wirtualnym udziale przedstawicieli Komitetu Honorowego, Kapituły Nagrody oraz partnerów akcji, z którymi łączyliśmy się na żywo.

Miało ono charakter transmisji online, która udostępniona była na kanałach SM oraz YouTube.

Z racji obostrzeń, skoordynowaliśmy nagrania ponad 100 osób, które nie mogły pojawić się osobiście na Gali, zadbaliśmy o dostarczenie kopert z wynikami.

Galę rozpoczęto odczytaniem listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, oraz przemówieniem Pana Premiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W trakcie wydarzenia podsumowano działania tegorocznej kampanii V edycji kampanii BohaterON - włącz historię! oraz wyłoniono laureatów Nagrody w każdej z siedmiu kategorii. 

Całość uświetnił występ Anny Dereszowskiej, która wraz z zespołem wykonywała wyjątkowe, patriotyczne i podniosłe utwory między poszczególnymi kategoriami.

Wydarzenie można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=Y5bqwNvWdnw&feature=emb_logo